Saturday, October 3, 2009

Đêm Chôn Dầu Vượt BiểnTưởng nhớ các đồng bào tỵ nạn đã bỏ mình trên biển trong cuộc hành trình tìm Tự Do sau 1975.

No comments:

Post a Comment