Tuesday, October 15, 2013

Pháp, Mỹ, Hà Lan, Bỉ, Anh, Đức, Úc: 10 Lễ Giỗ 50 Năm Cố TT Ngô Đình Diệm cùng Bào Đệ, Quân Dân Cán Chánh VNCH đã Vị Quốc Vong Thân

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm (1901-1963)
Vị sáng lập nền Cộng Hòa Việt Nam 


NỖI LÒNG

Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông,
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không.
Xe muối (*) nặng nề thương vó ký,
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng.
Vá trời lấp biển, người đâu tá?
Bán lợi mua danh, chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế,
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong?

Ngô Đình Diệm (1953) 
(*) Tích truyện Chu Bá Nhạc

1963-2013 - Lễ giỗ

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Và bào đệ Ngô Đình Nhu, cùng Quân Dân Cán Chánh VNCH đã Vị Quốc Vong Thân

- Pháp

1. Paris, Pháp: Thư Mời - Lễ Tưởng Niệm Đệ Ngũ Thập Chu Niên Húy Nhật Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Bào Đệ Cố Vấn Ngô Đình Nhu, ngày 1/11/2013

2. Paris, Pháp: Thư Mời Tham Dự Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Bào Đệ Ngô Đình Nhu với sự hiện diện của ông Ngô Đình Quỳnh, ngày thứ Bảy 2/11/2013

- Mỹ

- Bỉ
1. Brugge, Vương quốc Bỉ: Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Bào Đệ, ngày thứ Bảy 2/11/2013

- Anh
1. Birmingham, Anh: Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Vị Quốc Vong Thân, ngày thứ Bảy 2/11/2013


- Đức
1. Frankfurt, Đức: Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 50 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngày 26/10/2013

2. Herne, Đức: Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ 50 Năm Húy Nhật Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngày thứ Bảy 2/11/2013 

- Úc Châu
1. NSW, Úc Châu: Thông Báo Thánh Lễ Giỗ 50 Năm và Cầu Hồn cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngày thứ Bảy 2/11/2013

NỖI LÒNG - (thơ của Cố TT Ngô Đình Diệm)NỖI LÒNG

(Bài thơ này được trích trong sách "Hồn Non Nước" của Nữ sĩ Lê Bạch Lựu, xuất bản năm 1994, trang 43 và cũng được đăng trong cuốn "Ngô Đình Diệm và Chủ Nghĩa Dân Tộc" của Minh Võ, trang 47 với bài họa của Tôn Thất Tuệ).

Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông,
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không.
Xe muối (*) nặng nề thương vó ký,
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng.
Vá trời lấp biển, người đâu tá?
Bán lợi mua danh, chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế,
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong?

Ngô Đình Diệm (1953) 
(*) Tích truyện Chu Bá Nhạc
 
Họa 1
Tiết thắm lòng son rạng núi sông,
Quyền cao lộc trọng vẫn coi không.
Thương nhà vững dạ trông mây trắng,
Cứu nước bền gan chặn sóng Hồng.
Lẫm liệt xua Gà chìm biển Bắc,
Hiên ngang đuổi Ó tếch trời Đông.
Quốc gia chính nghĩa ghi công lớn,
Vằng vặc muôn đời gương sáng trong.

Lê Bạch Lựu
(1993)
Họa 2
Gan vàng đem trải khắp non sông,
Quyền rộng chẳng màng, lợi cũng không.
Chí muốn dẹp tan quân cướp nước,
Lòng mong quét sạch lũ cờ hồng.
Tâm hư chói rạng vùng trời Bắc,
Tiết trực sáng ngời chốn biển Đông.
Một bọn phản thần mưu giết Chúa,
Tham tiền nào biết đục hay trong.

Lệ Khanh
(2003)


DANH THƠM NGỜI THANH SỬ

Họa 3
Sống thác đành theo vận núi sông,
Bao nhiêu tâm huyết hóa thành không.
Tài năng nguyền hiến quê Nam Việt,
Tiết tháo thề dâng giống Lạc Hồng.
Quân tử trung kiên chừng thấy ít,
Tiểu nhân loạn tặc quả rằng đông.
Danh thơm muôn thuở ngời thanh sử,
Hậu thế nghìn sau rõ đục trong.

Tôn Thất Tuệ
2007
Kính họa bài:
NỖI LÒNG của cố Tổng
Thống Ngô đình DiệmHọa 4
Phận sự nam nhi với núi sông
Nhìn cơn quốc biến lẽ nào không
Can qua dẫu phải phơi xương trắng
Lửa loạn đành cam nhuộm máu hồng
Khí phách hiên ngang ngời đất Á
Oai phong lẫm liệt rạng trời đông
Anh hùng gặp bọn loài lang sói
Lịch sử danh người ai rửa trong?

Lê bá Lộc
PineHill, NJ. Nov 02-10

Kính họa bài NỖI LÒNG
nhân ngày giỗ thứ 47 Cố TT.
GÁNH NON SÔNG
Họa 5
Hai vai mang nặng gánh non sông
Khởi sự bước đầu chỉ số không
Chước khéo ra tay trừ giặc Bắc
Mưu cao điệu võ chặn quân Hồng
Xây nền Dân Chủ trên trời Á
Thiết kế Tự Do giữa cõi Đông
Công ấy sử vàng ghi rõ nét
Ngàn sau danh tiếng vẫn còn trong.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ca, USA, Nov -01-10.

ĐỤC TRONG

Họa 6
Từ quan trả ấn, biệt non sông
Danh lợi trong lòng đã trống không
Hãi ngoại tha hương mờ bóng nhạn
Cố đô cung điện bặt tăm hồng
Chết vì triều đại trung thần hiếm
Mê mẩn vinh hoa nịnh tặc đông
Giết chúa phản vua vòng luẫn quẫn
Lạm bàn gạn đục với khơi trong

Lý Hiểu 11/2010

VINH DANH

Kính họa bài NỖI LÒNG
của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm
Họa 7
Kính Đấng anh tài dậy núi sông
Hỏi Người đã chết? Đáp rằng không
Kiên trung giữ nước ngời thanh sử
Bền bĩ giúp dân rạng cánh hồng
Sau trước đồng tâm nhân sĩ ít
Xung quanh phản tặc đảng bè đông
Sen thơm mọc phải hồ dơ bẩn
Xác hóa bùn phân gột nước trong

Nguyễn Tường, Saigon Feb 06, 2011
Mồng 4 Tết Tân Mão

Kính nương vận bài: NỖI LÒNG
Của Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM

QUÁ TIN NÔ BỘC


Họa 8
Những mộng hợp đoàn để lấp sông
Nối liền nam bắc dẫu tay không
Đồng tâm kết hiệp tình huynh đệ
Nhất chí nêu cao giống Lạc Hồng
Trông cậy tín trung giao trọng trách.
Cùng chung kiến quốc rạng trời đông
Khôn ngờ nô bộc gian tà phản
Gia súc đâu rành đục với trong!

Gia súc đâu rành sạch với trong
Chim cò kéo đến lại thêm đông
Tràn lan đất nước càng mau đục
Hết cả giang sơn bị nhuộm hồng
Những tưởng xong rồi thăng tước lớn
Nào ngờ sớm chạy cũng tay không
Khỉ vào đánh cướp dân tiêu tán
Nô bộc bỏ nhà bỏ núi sông…!

Hoài Việt - Nguyễn Vĩnh TườngLễ Truy Điệu Vinh Danh Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được Tổ Chức Chính Thức Lần Đầu Tiên tại Sài Gòn 1971. Ảnh được ghi nhận qua ống kính của hãng UPI. 

No comments:

Post a Comment