Sunday, April 26, 2015

FREEDOM OH FREEDOM
(Bài viết dựa theo tâm tình của họa sĩ Trần Thúc Lân)

Xin giới thiệu đến quý vị lời nhạc "Tự Do Ôi Tự Do" bằng Tiếng Anh, Pháp và Việt của tác giả T.T. Lan. Tôi không có tham vọng hát tiếng Anh-Pháp. Nhất là đối với một người tự học như tôi lại càng khó khăn. Xin vì tấm lòng cao cả dành cho quê hương ấy, mong Bác và Lan đón nhận nơi đây sự biết ơn của Hạt Sương Khuya. 

Freedom, oh Freedom…

 
                                     TTLan 12/04/14Has the world forgotten,

The day Evil had spread

And Angels had fallen

To paint our land blood Red …R:         For Evil is what makes

             Us leave land and home

             For we know what it takes

             To fight for Freedom! Freedom, oh Freedom…Has the world forgotten,

All those years long ago

Like specks in the ocean,

Boats and their human cargo?R:          For Evil is what makes

              Us leave land and home

              For we know what it takes

              The price of Freedom! Freedom, oh Freedom…Has the world forgotten

The thousands lost at sea

A people forsaken

For wanting to be freeR:           For Evil is what makes

               Us leave land and home

               For we know what it takes

               Our Life for Freedom! Freedom, oh Freedom…Liberté, ô Liberté…

                             TTLan 30/04/14Le monde semble oublier

L’jour où l’Mal l’a emporté

Sur notre terre d’Anges déchus

Le sang Rouge s’est répandu …R:            Le Mal Rouge nous a fait fuir

                Quittant terre, laissant foyer

                Nous savons qu’il faut souffrir

                Pour t’vouloir, Liberté! Liberté, ô Liberté…Le monde semble oublier

Toutes ces lointaines années

Des pauvres barques dans l’océan,

Lourdes de corps et âmes errants…R:             Le Mal Rouge nous a fait fuir

                 Quittant terre, laissant foyer

                 Nous savons qu’il faut souffrir

                 Pour t’aimer, Liberté! Liberté, ô Liberté…Le monde semble oublier

Ces naufragés par milliers

Un peuple seul abandonné

Dans sa quête d’la LibertéR:              Le Mal Rouge nous a fait fuir

                 Quittant terre, laissant foyer

                 Nous savons qu’il faut souffrir

                 Pour t’avoir, Liberté! Liberté, ô Liberté…Tự Do ôi Tự Do…

                            TTLan 30/04/14Thế giới như quên rồi sao…

Ngày nao Thiên Thần gẫy cánh

Ác quân xâm lăng vào Nam

Làng thôn nhuộm hồng màu máu …R:                Vì đâu ra khơi trốn thoát

                    Mất quê hương, xa người thương,

                    Chịu đau ngàn muôn mất mát

                    Vì tranh đấu cho Tự Do! Tự Do ôi Tự Do…Thế giới như quên rồi sao…

Ngày nao giữa lòng sóng bão

Những chiếc ghe trên Biển Đông

Nặng bao thân người tìm sống…R:                   Vì đâu ra khơi trốn thoát

                       Mất quê hương, xa người thương,

                       Chịu đau ngàn muôn mất mát

                       Liều thân chết cho Tự Do! Tự Do ôi Tự Do…Thế giới như quên rồi sao…

Biển chôn trăm ngàn thân xác

Khóc dân tôi sao khổ đau

Mặc cho biển trời phó thác…R:                     Vì đâu ra khơi trốn thoát

                         Mất quê hương, xa người thương,

                         Chịu đau ngàn muôn mất mát

                         Vì ước muốn sống Tự Do! Tự Do ôi Tự Do…
(*) http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_t%C3%A0ng_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t

No comments:

Post a Comment