Tuesday, April 26, 2016

Cờ Vàng xuất hiện khắp Quốc Hội Ontario Canada

Kỷ niệm ngày Công bố văn bản HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO

Ngày 21/04/2016, Quốc Hội bang Ontario Canada đã đồng ý kỷ niệm luật Hành Trình Tự Do - Bill 219 (Journey to Freedom Day Act) do Senator Ngô Thanh Hải đã đệ trình năm ngoái.
Trước Quốc Hội Dân biểu Julia Munro cho biết các dân biểu được khuyến khích đeo khăn quàng cờ vàng di sản của cộng đồng người Việt tại Canada.
Mỗi dân biểu được cung cấp một khăn quàng cổ với lá cờ vàng. Các Clip khác cho thấy rất nhiều dân biểu đã khoác lá cờ trong suốt phiên họp.
Xem toàn Quốc Hội bang Ontario Canada https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO/videos/1721695811402240/


No comments:

Post a Comment