Thursday, June 2, 2016

Vĩnh viễn một màu cờ trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong

 

Là người Mỹ gốc Việt, chúng ta hãy cùng với các công dân Hoa kỳ đến các nghĩa trang hay các đài tưởng niệm các quân nhân Hoa kỳ đã hy sinh để làm tròn trách nhiệm với tổ quốc mới của chúng ta, nơi mà con cháu chúng ta đã được sinh ra, được nuôi dưỡng và trưởng thành cũng như đang đóng góp vào sự phồn vinh, thịnh vượng và vinh quang của đất nước này.
 Đồng thời, chắc chắn rằng: chúng ta sẽ không bao giờ quên, những chiến sĩ Việt nam Cộng hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ lý tưởng Tự Do-Dân Chủ. Hãy là một công dân Hoa kỳ đem các đóa hoa và lá cờ 50 ngôi sao và 13 sọc trắng đỏ để tưởng niệm đến các quân nhân xứ sở này đã bỏ mình vì lý tưởng Tự Do.

No comments:

Post a Comment