Friday, November 4, 2016

LM Nguyễn văn Khải thương tiếc, ngưỡng mộ và vinh danh TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

LM Nguyễn văn Khải thương tiếc, ngưỡng mộ và vinh danh TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ngày 30 tháng 10 năm 2016 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Little Saigon, Nam California

.

No comments:

Post a Comment