Sunday, September 29, 2013

Phóng sự hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, với sự hiện diện của Tổng Thống Phu Nhân cùng 400 đồng bào 


 
 Nghị viên TP Garden Grove Chris Phan trong quân phục Hoa Kỳ


 

Đón Tổng Thống Phu Nhân Nguyễn Văn Thiệu, cùng tháp tùng có Tùy viên của Cố TT Nguyễn Văn Thiệu là ông Nguyễn Xuân Thắng và các vị thân cận gia đình của Tổng ThốngCác hậu duệ VNCH


Nơi quan khách ghi danhTổng Thống Phu Nhân được ban tổ chức chuẩn bị vị trí ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt và nơi hàng ghế đầu đối diện khán đài nơi đặt bàn thờ Cố Tổng Thống


Các đại diện chính quyền địa phương bày tỏ lòng kính trọng


Ban tế lễ

Tổng Thống Phu Nhân cùng gia đình đến trước bàn thờ tưởng niệm cố TT


Dân biểu cùng các đại diện chính quyền mời Tổng Thống Phu Nhân chụp bức ảnh lưu niệm để treo nơi Văn phòng của hội đồng thành phố

Các hậu duệ VNCH phát biểu

Tổng Thống Phu Nhân phát biểu, gởi lời thăm tất cả thương phế binh cùng cô nhi quả phụ, và cảm ơn


Mọi người lưu luyến muốn chụp hình chung với Tổng Thống Phu Nhân trước khi bà lên xeThiếu Tướng Lê Khắc Bình, một trong những diễn giả có bài phát biểu rất hay trong buổi lễ tưởng niệm. Ông so sánh từng hoàn cảnh xảy ra cho đất nước và cách đối phó của TT Nguyễn Văn Thiệu. Tiếp theo là ông so sánh giữa cách giải quyết ích nước lợi dân đó của TT Nguyễn Văn Thiệu và sự hèn hạ bán nước của cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, có một số vị Tướng và Tá phu nhân quả phụ cũng hiện diện trong buổi lễ.

Tùy Viên Nguyễn Xuân Thắng đã có bài phát biểu vô cùng hùng hồn và lập luận vững chắc khi lên án sự phản bội của đồng minh là bất nhân, bất tín, và bất nghĩa. Có thể nói điểm cao trào của bài phát biểu là ông lên án bọn người dùng chiếc áo cà sa để phá hoại chính phủ VNCH và quốc gia trong suốt một thời gian dài đất nước đang đương đầu với cộng sản. Ông cũng chứng minh sự hình thành của chính phủ dân cử của TT Nguyễn Văn Thiệu để bác bỏ luận điệu xuyên tạc của việt gian cộng sản cho rằng chính phủ VNCH Đệ II là chính phủ quân phiệt.

Buổi lễ kết thúc sau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ban tổ chức cho biết lượng người tham dự lần này đông gấp đôi lần trước. Ước tính có khoảng 400 người tham dự Lễ giỗ lần thứ 12 tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Nam CA: Phóng sự hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, với sự hiện diện của Tổng Thống Phu Nhân cùng 400 đồng bào


 Nghị viên TP Garden Grove Chris Phan trong quân phục Hoa Kỳ


Đón Tổng Thống Phu Nhân Nguyễn Văn Thiệu, cùng tháp tùng có Tùy viên của Cố TT Nguyễn Văn Thiệu là ông Nguyễn Xuân Thắng và các vị thân cận gia đình của Tổng ThốngCác hậu duệ VNCH


Nơi quan khách ghi danhTổng Thống Phu Nhân được ban tổ chức chuẩn bị vị trí ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt và nơi hàng ghế đầu đối diện khán đài nơi đặt bàn thờ Cố Tổng Thống


Các đại diện chính quyền địa phương bày tỏ lòng kính trọng


Ban tế lễ

Tổng Thống Phu Nhân cùng gia đình đến trước bàn thờ tưởng niệm cố TT


Dân biểu cùng các đại diện chính quyền mời Tổng Thống Phu Nhân chụp bức ảnh lưu niệm để treo nơi Văn phòng của hội đồng thành phố

Các hậu duệ VNCH phát biểu

Tổng Thống Phu Nhân phát biểu, gởi lời thăm tất cả thương phế binh cùng cô nhi quả phụ, và cảm ơn


Mọi người lưu luyến muốn chụp hình chung với Tổng Thống Phu Nhân trước khi bà lên xeThiếu Tướng Lê Khắc Bình, một trong những diễn giả có bài phát biểu rất hay trong buổi lễ tưởng niệm. Ông so sánh từng hoàn cảnh xảy ra cho đất nước và cách đối phó của TT Nguyễn Văn Thiệu. Tiếp theo là ông so sánh giữa cách giải quyết ích nước lợi dân đó của TT Nguyễn Văn Thiệu và sự hèn hạ bán nước của cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, có một số vị Tướng và Tá phu nhân quả phụ cũng hiện diện trong buổi lễ.

Tùy Viên Nguyễn Xuân Thắng đã có bài phát biểu vô cùng hùng hồn và lập luận vững chắc khi lên án sự phản bội của đồng minh là bất nhân, bất tín, và bất nghĩa. Có thể nói điểm cao trào của bài phát biểu là ông lên án bọn người dùng chiếc áo cà sa để phá hoại chính phủ VNCH và quốc gia trong suốt một thời gian dài đất nước đang đương đầu với cộng sản. Ông cũng chứng minh sự hình thành của chính phủ dân cử của TT Nguyễn Văn Thiệu để bác bỏ luận điệu xuyên tạc của việt gian cộng sản cho rằng chính phủ VNCH Đệ II là chính phủ quân phiệt.

Buổi lễ kết thúc sau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ban tổ chức cho biết lượng người tham dự lần này đông gấp đôi lần trước. Ước tính có khoảng 400 người tham dự Lễ giỗ lần thứ 12 tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Nam CA: Phóng sự hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, với sự hiện diện của Tổng Thống Phu Nhân cùng 400 đồng bào


 Nghị viên TP Garden Grove Chris Phan trong quân phục Hoa Kỳ


Đón Tổng Thống Phu Nhân Nguyễn Văn Thiệu, cùng tháp tùng có Tùy viên của Cố TT Nguyễn Văn Thiệu là ông Nguyễn Xuân Thắng và các vị thân cận gia đình của Tổng ThốngCác hậu duệ VNCH


Nơi quan khách ghi danhTổng Thống Phu Nhân được ban tổ chức chuẩn bị vị trí ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt và nơi hàng ghế đầu đối diện khán đài nơi đặt bàn thờ Cố Tổng Thống


Các đại diện chính quyền địa phương bày tỏ lòng kính trọng


Ban tế lễ

Tổng Thống Phu Nhân cùng gia đình đến trước bàn thờ tưởng niệm cố TT


Dân biểu cùng các đại diện chính quyền mời Tổng Thống Phu Nhân chụp bức ảnh lưu niệm để treo nơi Văn phòng của hội đồng thành phố

Các hậu duệ VNCH phát biểu

Tổng Thống Phu Nhân phát biểu, gởi lời thăm tất cả thương phế binh cùng cô nhi quả phụ, và cảm ơn


Mọi người lưu luyến muốn chụp hình chung với Tổng Thống Phu Nhân trước khi bà lên xeThiếu Tướng Lê Khắc Bình, một trong những diễn giả có bài phát biểu rất hay trong buổi lễ tưởng niệm. Ông so sánh từng hoàn cảnh xảy ra cho đất nước và cách đối phó của TT Nguyễn Văn Thiệu. Tiếp theo là ông so sánh giữa cách giải quyết ích nước lợi dân đó của TT Nguyễn Văn Thiệu và sự hèn hạ bán nước của cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, có một số vị Tướng và Tá phu nhân quả phụ cũng hiện diện trong buổi lễ.

Tùy Viên Nguyễn Xuân Thắng đã có bài phát biểu vô cùng hùng hồn và lập luận vững chắc khi lên án sự phản bội của đồng minh là bất nhân, bất tín, và bất nghĩa. Có thể nói điểm cao trào của bài phát biểu là ông lên án bọn người dùng chiếc áo cà sa để phá hoại chính phủ VNCH và quốc gia trong suốt một thời gian dài đất nước đang đương đầu với cộng sản. Ông cũng chứng minh sự hình thành của chính phủ dân cử của TT Nguyễn Văn Thiệu để bác bỏ luận điệu xuyên tạc của việt gian cộng sản cho rằng chính phủ VNCH Đệ II là chính phủ quân phiệt.

Buổi lễ kết thúc sau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ban tổ chức cho biết lượng người tham dự lần này đông gấp đôi lần trước. Ước tính có khoảng 400 người tham dự Lễ giỗ lần thứ 12 tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

No comments:

Post a Comment