Tuesday, December 31, 2013

Tiễn Biệt Anh Việt Dzũng , Người con yêu của Tổ Quốc VN

 

 Hai ngày thăm viếng linh cữu nhạc sĩ Việt Dzũng 28 & 29-12-2013

 

***
   Nữ ca sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh phát biểu tại đám tang Việt Dzũng ngày 28-12-2013, được diễn ra vào lúc 11:00AM tại Peek Funeral, Westminster, Nam California

.

 **

No comments:

Post a Comment