Friday, December 20, 2013

Tưởng niệm Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng.Nhà Đấu tranh cho Quê Hương VN.

 Thương tiếc....!!! Anh đã ra đi ,
 khi niềm mơ ước Tự Do,Dân Chủ cho Quê Hương VIỆT NAM chưa thành tựu.

**
   Hãy trả lại tôi SàiGòn. 
 
  *

****   Tình Ca Cho Nguyễn Thị SàiGòn 

**

Một Chút Quà Cho Quê Hương _ Việt Dzũng - Trung Tâm Asia

***

***

Lời Kinh Đêm - Ý Lan***

Hát cho Quê Hương Việt Nam

No comments:

Post a Comment