Monday, December 30, 2013

Tưởng Niệm & Vinh Danh Việt Dzũng, Chàng Trai Nước Việt, Người con yêu dấu của dân tộc Việt Nam.(1)

Phần 1: Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN

 

Phần 2: Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN

 

Phần 3: Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN

No comments:

Post a Comment