Monday, December 30, 2013

Việt Dzũng, Chàng Trai Nước Việt, Người con yêu dấu của dân tộc Việt Nam.(2)

Phần 4: Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN

 

Phần 5: Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN

No comments:

Post a Comment