Friday, November 4, 2016

Toàn Bộ LỄ TƯỞNG NIỆM VINH DANH TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM - 2016 ,

LỄ TƯỞNG NIỆM TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM 
 - 2016 - Clip 1/4

 
Kỹ sư Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống vNCH Ngô Đình Diệm , năm 2016 - Diễn văn mở đầu buổi lễ.

LỄ TƯỞNG NIỆM TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM - 2016 - Clip 2/4

 
Cựu Đại tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu, vị Chủ Tọa buổi Lễ Tưởng Niệm 
Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm.

 LỄ TƯỞNG NIỆM TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM - 2016 - Clip 3/4

 
LM Nguyễn Văn Khải, Diễn giả chính của buổi Lễ Tưởng Niệm 
Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm năm 2016.

LỄ TƯỞNG NIỆM TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM - 2016 - Clip 4/4

 
Nhà văn Trần Phong Vũ, Diễn giả trong mục Phát Biểu của Nhân Sĩ Cộng Đồng

No comments:

Post a Comment