Sunday, May 15, 2016

Little Sài gòn, Nam California rầm rộ xuống đường ủng hộ đồng bào trong nước..

.... biểu tình "Vì một môi trường xanh" ngày 15/5/2016.

 
**

 

"Đã đến lúc chúng ta phải đồng hành hỗ trợ tối đa đồng bào trong nước, bởi nếu C.S tiếp tục sử dụng bạo lực và dân mình chưa thể gầy dựng được sức mạnh đoàn kết, những người hải ngoại như chúng ta chính là những người phải tiếp lửa và cần nuôi dưỡng khí thế “cứu nước là cứu chính mình và bà con gia đình” trong lúc này."

No comments:

Post a Comment